Van Dalen (1883)

Dit kaartboek uit 1883 is gemaakt in opdracht van Cornelis van Dalen uit Westkerke. Hij was boer op boerderij Wulpdal, gelegen in de Polderhoek aan de Gorishoeksedijk.

De kaarten zijn getekend door J. Breas. Hij vermeldt dat de kaarten zijn ‘overgemaakt met de nodige veranderingen’. Het kaartboek is dus gebaseerd op een oudere versie.

De hoeknamen wijken soms wat af: Pophoek i.p.v. Poppeland, Huig Aardenhoek i.p.v. Huig Aartsenhoek, Moolhoek i.p.v. Molenhoek. Opmerkelijk is de Gerstenhoek. Dit is geen officiële prekadastrale hoek. Een bewoner van Westkerke duidt de hoek aan als gedeelte van de Huig Aartsenhoek. De Gerstenhoekseweg of Gatweg verwijst hier ook naar (zie onder veldnamen).

Interessant aan dit kaartboek zijn de drie gebouwen die ‘in opstand’ zijn getekend: boerderij Wulpdal (Polderhoek), De Graaf’s Ostie of Vredenoord (Kosterhoek) en het Veerhuis (Noord en Zuid Nijshoek).

In het kaartboek staat nog een aantekening uit 1954. Het is dus lang in gebruik geweest, tot aan de herverkaveling eind vijftiger jaren toen alles is veranderd. 

Bron: Zeeuwsarchief.nl (TH-006)

Kaft
Titelpagina
Polderhoek
Polderhoek
Polderhoek
Polderhoek
Geertruidapolder
Kosterhoek
Oost Molenhoek
Poppeland
Huig Aartsenhoek
Noord en Zuid Nijshoek
Grote Brijhoek
Huig Aartsenhoek
Vergaring der hoeken
Gerstenhoek
Previous
Next