Kaarten

De veranderingen in het landschap kunnen goed zichtbaar worden gemaakt aan de hand van de kaarten. Vooral de Hattinga’s hebben veel kaarten gemaakt van Zeeland. Daarnaast zijn de kaarten van Visscher Roman (1650) en Van Deventer (1560) van belang.
Vanaf 1832 zijn de kadastrale kaarten en kadastrale leggers een belangrijke informatiebron.

Hattinga-kaart van Zeeland (1753)

Op lokaal niveau zijn voor mijn geboortedorp Scherpenisse de gedetailleerde Hattinga-kaarten van 1749 een belangrijke bron. Deze kaarten zijn gekopieerd van een kaart van De Bije uit 1698, die weer gekopieerd is van een kaart van Daniel Verburgt uit 1634.

Een interessante website is het geoloket van de provincie Zeeland https://intgwbp.zeeland.nl/geoloket/?Viewer=Cultuurhistorie. Op deze website kunnen verschillende kaarten als lagen over elkaar heen gelegd worden. Op deze manier kun je de veranderingen goed zien. Naast kaarten staan er ook luchtfoto’s op.

De gedetailleerde kaarten waarop alle individuele percelen staan getekend kunnen worden gebruikt om de eigenaren, pachters en huurders te achterhalen. Het gaat hierbij vooral om de kadastrale kaarten en de (gedetailleerde) Hattingakaarten.