Landschap

Het landschap is in de loop der eeuwen ingrijpend veranderd. Er zijn elementen verdwenen of juist ontstaan.

 

Het voormalige haventje van Scherpenisse

De bedoeling is om her en der beschikbare informatie over (de veranderingen van) het landschap te verzamelen en toegankelijker te maken.

Kaarten en kaartboeken zijn nuttige hulpmiddelen om die veranderingen in beeld te brengen. Een voorbeeld is het kaartboek van mijn bet-over-grootvader Dingenus Keur uit 1894. Voor de laatste ruim honderd jaar zijn foto’s uiteraard een bron bij uitstek om de veranderingen zichtbaar te maken.

Belangrijke invloeden op het landschap zijn geweest:

  • De vele watersnoden die hebben geleid tot oevervallen, overstromingen, het prijsgeven van land en de aanleg van nieuwe dijken.
  • De ‘Ramp’ van 1953 die, hoewel Scherpenisse er niet direct door is getroffen, heeft geleid tot de afsluiting van de Pluimpot (en verdwijning van het haventje) en de herverkaveling van de polders.
  • De verzwaring van de dijken in het kader van het Deltaplan
  • De herinrichting van de Scherpenissepolder in het kader van het plan Tureluur, waarbij een groot gedeelte van de polder werd omgevormd tot natuurgebied.