Links

  • Zeeuws Archief: een informatieve website met steeds meer informatie die kan worden gedownload: foto’s, gescande documenten; etc. Via de knoppen ‘zelf onderzoeken’ en vervolgens ‘digitale collecties’ is o.a. een groot aantal Hattinga-kaarten te bezichtigen en te downloaden.
  • Gemeentearchief Tholen: een informatieve website met veel (oude) foto’s, gegevens over voorouders, gescande archiefstukken, een overzicht van aanwezige archiefstukken, en een link met krantenbank Zeeland
  • Archieven.nl: een landelijke website waarin ook het Zeeuws Archief deelneemt
  • Geoloket Zeeland: de geoviewer van de provincie Zeeland met diverse kaartlagen (o.a. VisscherRoman, Hattinga, kadastrale kaart 1832, luchtfoto’s 1959)
  • Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: een landelijk opererende organisatie onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met foto’s en gescande documenten
  • Caert-Thresoor: tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de kartografie; de afleveringen die ouder zijn dan 3 jaar kunnen worden gedownload
  • HISGIS: de kadastrale kaarten van 1832 met bijbehorende eigenaars- en perceelgegevens (zichtbaar bij klikken op een perceel) en de bonnekaarten van rond 1900