Bronnen

Boeken en artikelen

 • Aarts, De Zeeuwse motte-burchten in een nationale en internationale context (2015)
 • Bazen, Bodemkaart van Nederland. Blad 48 Oost Middelburg, Blad 49 West Bergen op Zoom
 • Blaas, De Pluimpot. Een duizend jaar oude geul gesloten (2007)
 • Heeringen, van e.a., Monumenten van aarde. Beeldcatalogus van de Zeeuwse bergjes (2007)
 • Historische Atlas Zeeland
 • Hollestelle A., Geschiedkundige beschrijving van Tholen en omstreken (1896/1975)
 • Hollestelle A., Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen en polders in het eiland Tholen (1919)
 • Kleppe, Scherpenisse terug in de tijd (2013)
 • Klerk, de (eindredactie), Werken met Zeeuwse kaarten (2002)
 • Klerk, de / Storms, Zeeuwse bedrijfskaartboekjes in particulier bezit: een vergeten vorm van cultureel erfgoed (Caert-Thresoor 2004, nr. 2)
 • Kuipers, Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duiveland en Tholen naar de toestand van voor 1953 (1960)
 • Renes, Het belang van kaartboeken voor historisch-geografisch onderzoek (NVK publicatiereeks 32)
 • Slager, De Ramp (2003)
 • Slager, Tholen (2017)
 • Wilderom, Tussen afsluitdammen en deltadijken deel 2 (1964)
 • IJsseldijk, Oude boerderijen in Zeeland deel 1 en 2 (1975/2000)
 • Wieberdink (samensteller), Historische Atlas Zeeland, Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000 (1989)
 • Zuurdeeg, Zeven eeuwen straatnamen op Tholen en Sint Philipsland (2012)