Tholen

Oorspronkelijk wilde ik op deze website over de geschiedenis van mijn geboortedorp Scherpenisse een aantal zaken uitwerken.

Mijn interesse betreft vooral de historische geografie. Alles wat te maken heeft met het ontstaan en veranderingen van het landschap. Daarnaast vind ik het ook interessant wie er gewoond hebben.

Na verloop van tijd kwam ik er achter dat sommige onderwerpen voor het hele eiland Tholen spelen, zoals:

  • de ontstaansgeschiedenis, waaronder inpolderingen
  • overstromingen
  • kaartboeken, een populair verschijnsel op heel Tholen
  • de ‘Ramp’ van 1 februari 1953
  • de herverkaveling
  • het veldnamenonderzoek

Daarnaast is een aantal buurtschappen in Poortvliet en Sint-Maartensdijk altijd op Scherpenisse gericht geweest (De Rand, Engelaarsdijk, Kalversdam, Malland, ’t Veerweegje)

Ook merk je dat families niet in één dorp blijven wonen maar zich verspreiden over het hele eiland.

Daarom besloten om de ‘scope’ te verbreden tot het eiland Tholen.