Veldnamen Scherpenisse en Westkerke

De veldnamen van Scherpenisse en Westkerke zijn eind tachtiger jaren geïnventariseerd door oud-Scherpenissenaar Gerard Noom. De namen van de individuele percelen en waters zijn opgetekend ‘uit de volksmond’.

In veel gevallen waren deze veldnamen dus Zeeuwse namen. Aangenomen is dat vanuit cultureel erfgoedperspectief de Zeeuwse uitspraak relevant is. Daarom zijn de ‘vernederlandste’ namen uit het tussentijds rapport omgezet naar een Zeeuwse versie. De Zeeuwse spelling moet nog wel verder worden uitgebreid en gecontroleerd (bijv. wei, weide, de stomme h, h i.p.v. g). Wellicht dat op enig moment ook audio-fragmenten kunnen worden toegevoegd.

De veldnamen zijn vermeld op onderstaande kaarten uit 1954, dus van vlak voor de herverkaveling.

Veldnamen Scherpenisse en Westkerke

Afbeelding 1 van 2

Onderstaand volgt een overzicht van de veldnamen (inclusief waternamen). Soms zijn ook bestaande hoeknamen genoemd als aanduiding van een enkel perceel of enkele percelen.

Vooralsnog is dezelfde groepering aangehouden als bij de hoeknamen. Straatnamen en dijknamen zijn (voorlopig) niet opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar het boek ‘Zeven eeuwen straatnamen op Tholen en Sint-Philipsland’ van Zuurdeeg.

Scherpenissepolder (ambacht Scherpenisse)

 • De Koaie
 • Eêste Balje
 • Lieve Vrouwemêêt
 • Muzepit
 • Kotjesbôôgerd
 • Têênebosje
 • Keizersbôôgerd
 • Vrone
 • Lentepit
 • ‘Of van de Schipper
 • ‘Of van Thijs Geuze
 • ‘Of van Westman
 • Dominies’ Of
 • De Vuuf Zinnen
 • ‘Of van Gerard de Graof
 • Giene van Bes
 • Schoddebocht
 • Achter de Meule
 • Assiebak
 • Koffieblok
 • Beerpit
 • Slachtveld (Gemeentewei)
 • Ezelweitje
 • Eerste Vetje
 • Wolf
 • Kievitbosje
 • Galberg
 • Boomweide
 • Bosje
 • Karreveld
 • Kleine Kringe
 • Spekweide
 • Hoge Mêêt
 • Pit van Kootje Heijboer
 • Wei van Kruijtenburg
 • Bôômversperring
 • Spiekerbord
 • Vetwei
 • Spaer
 • Korte Blok
 • Den Oven
 • Den Middelblok
 • Schôôndurp
 • Padje
 • David Hage
 • Pit onder Kruijtenburg
 • Tweede Vetje
 • Grôôte Beer
 • Kleine Beer
 • De Weide
 • ‘Oenderhoek
 • Wei van Marien Larooy
 • Elebaesje
 • 800 roeien
 • Wei van Beeke
 • Wei van Christiaan (Hartog)
 • De Wêêle
 • Grôôte Wei
 • Koatje Wei
 • Elf Gemeten
 • Jap van de Velde
 • Jeneverwei
 • Stikje Domein
 • Kolenboer
 • Achter ‘Oefje
 • Jan van Ast
 • Pôôtweide
 • Rôôje Stik
 • Lêêge Weide
 • ‘Ôôge Wei
 • 700 ellen
 • Schelp’oek
 • Keulemannetje
 • Den Iengel
 • Schedeehoek
 • Lange Gat
 • Sluuskomme
 • Visgat of Botgat
 • De Kêête

Scherpenissepolder (ambacht Westkerke)

 • Schutters’of
 • Laurensbosje
 • ’t Nieuwe Durp
 • Pink’of
 • Schutters’of
 • Bouwêêl
 • Bokkeweitje
 • ’t Vleitje
 • Schaepepitje
 • Klein Schorretje
 • Dankersblok
 • Klôôverwei
 • Vleer’oefje
 • ’s Lands Pitje
 • Pit van Anna Bergers
 • De Bôôgerd
 • De lange Vrone
 • De Laerze
 • Jan van Rudles’oek
 • ‘Ôôge Lappe
 • Klôôverwei
 • Gasten’oek
 • Abêêl’oek
 • Lange Jan
 • Vroone van de Graof
 • Doelweitje
 • De Goote
 • Lêêge Stikjes
 • Kindermêêt
 • Wiegepôôt
 • Gasthoekweitje
 • Twee Gemeten
 • Duzend Roejen
 • Gersten’oek
 • Kievits’oek
 • Joren’oek
 • Tutel’oekje of Uterste ‘Oekje
 • Jap Geluk
 • Ouwe Gat
 • ‘Oek van de Kraege
 • De Kraege
 • Bommengat
 • Ronde Gat
 • De Biele
 • Êêste Gat van Bes
 • Tweede Gat van Bes
 • ‘Oek van de Polderdiek
 • Tweede Balje
 • Bôômweide
 • ’t Eultje
 • Kromme Vroon
 • ‘Oekwei
 • Blokje
 • De Vronen
 • Gerenhoek
 • Prins
 • Rietpit
 • Bôôgerdje
 • ‘Oekkasje
 • De Bôôgerd
 • Langsdreve
 • Vrone
 • An ’t Padje
 • Vrone van Faosse
 • Kerkhof
 • Achter de Toren
 • De (Westkerkse) Berg
 • Bergweide
 • De Graof’s Ostie of Vredenoord
 • De Graofse Pit
 • Lêêge Molenwaeter
 • Ostie
 • De Paerdenstal
 • Goris’oek
 • Poppewei
 • Vier Gemeten
 • Derde Balje
 • De Poppe
 • Gêêstpit
 • De Blok bie Biel
 • Bôômwei
 • Achter Bes
 • Schuurtje
 • ’t Lapje
 • Jap Bolier’s Pitje
 • ’t Ostietje
 • Padje
 • Grôôte Stik
 • ‘Ôôge Blok
 • Dwarsweitje
 • Lama
 • Den Assedant (Adjudant)
 • De Bôôt
 • ‘Ôôge Wei
 • Meutjeswei
 • Jan Hage’s Weitje
 • Panneweitje
 • Geldermanshoofd
 • Dôôjen’oek

Zoutepolder

 • Jan Kleppers Blok
 • Klos
 • Ouwesluus Wei
 • Zandpit
 • ‘Oekkasje
 • De Kuijper
 • Berg

Houwerpolder

 • Stoof’of
 • Jode ‘ofje
 • ‘Ouwerpit
 • De Komme
 • De Juffrouw
 • De Huile

Geertruidapolder

 • Êêste Pitje
 • Tweede Pitje
 • Polderpit of ’s Lands Pitje
 • Kringeveld
 • Pluumpot
 • Schietbaene
 • Den ‘Oek van Teun

Nieuwe veldnamen

 • ’t Strandje
 • ’t Veuheleiland
 • Den ‘Oek van Jan van Louw (de Graof)
 • De Punt