Hoeknamen Poortvliet

Van oudsher waren de polders opgedeeld in hoeken. Per hoek waren de individuele kavels voorzien van een nummer.

De hoeknamen zijn te vinden in de vergaarboeken en overlopers die werden gebruikt voor de belastinginning. Ze zijn ook te zien op de veldkaarten uit 1744 van Hattinga.

Overzichtskaart Hattinga 1744

Een fotogalerij met alle Hattinga-kaarten van Poortvliet is te zien door hier te klikken.

Onderstaand volgt een overzicht met de hoeknamen. Hierbij is zoveel mogelijk de spelling van Hattinga aangehouden. Vanwege spellingsverschillen tussen overzichtskaart en detailkaarten zijn ook hierbij keuzes gemaakt.

Oud-Poortvlietse polder

 • Meus Han Gotenhoek
 • Dankert Witsenhoek
 • Hoek voor Snabbe
 • Hoek agter Snabbe
 • Pier Hallingshoek
 • Heijn Jongenhoek
 • Noorteijnde van Heijn Spaenshoek
 • Zuideijnde van Heijn Spaenshoek
 • Willenoort
 • Geert bij Buijenhoek
 • Het Groote Zant
 • Den Hoek voor ’t Dorp
 • Han Jeldershoek
 • Liefoogenhoek
 • Huijg Fockenhoek
 • Soete Ravenshoek
 • Arent Huijgenhoek
 • Zuideijnde van Jacob Ravenshoek
 • Noordeijnde van Jacob Ravenshoek
 • Zuideijnde van Klapshoek
 • Noordeijnde van Klapshoek
 • Zuideijnde van Han Jeddenhoek
 • Noorteijnde van Han Jeddenhoek
 • Pier Boldershoek
 • Oosteijnde van Gausdijk (Gaeusdijk)
 • Westeijnde van Gausdijk (Gaeusdijk)
 • Spaart agter de Werf
 • Zuijdeijnde van Burge(r)mee
 • Noorteijnde van Burge(r)mee
 • Oosteijnde van Stompersdijk
 • Westeinde van Stompersdijk
 • Engelaarsdijk
 • Sotkenshoek
 • Spaart op Sassegraft
 • Noormanshoek
 • Stadtshoek
 • Pier Claas Aertsenhoek
 • Zuiteijnde van Jan Heijndricxshoek
 • Noordeijnde van Jan Heijndricxshoek
 • Goeshoek
 • Reijgershoek
 • Bitterhoek
 • Cornelis Lemdeijnshoek
 • Lem Gillishoek
 • Zuideijnde van Nieuwee
 • Noorteijnde van Nieuwee
 • Zuiteijnde van Vrouw Geijlenhoek
 • Noordeijnde van Vrouw Geijlenhoek
 • Caeienhoek
 • Hoek voor Marinis Blok
 • Pape Schetegaer
 • Pier Cocx Schetegaer
 • Vosholshoek
 • Polder voor Guweele
 • Balschijve
 • Bette Jeddenhoek
 • Calfsteerthoek
 • Leegen Reek
 • Reek bij Waernisse
 • Lau Copierenhoek
 • Han Cobenhoek

Malland

 • Het land van Aerschot
 • Huijg Tonishoek
 • Heer Huijgenshoek
 • Huijgh van Mallandtshoek
 • Bresaamenhoek (Breedsamenhoek)
 • Zuijt Tegelerie
 • Noord Tegelerie
 • Spaart
 • Derde Deel
 • Het Lijlant

Priestermeetpolder

 • Den Hoek over de Vliet
 • Pagtlant
 • Westhoek
 • Domis Copierenhoek
 • Oosthoek

Bartelmeetpolder

 • Zuijthoek
 • Middelhoek
 • Noordhoek

Smaalzijpolder (Smaelsie)

 • Zuijt- en Noordhoek
 • Baarsdijk
 • Pluijmpot

Nieuw Strijenpolder

 • Westhoek
 • Noorthoek
 • Oosthoek

Klaas van Steelantspolder

 • Groot Dijkenlant