Militaire kaarten

Bonnebladen

Toelichting

De Bonnebladen zijn militaire topografische kaarten. Het zijn de opvolgers van de TMK (zie hierna). Kort na het gereedkomen van de TMK ontstond behoefte aan gedetailleerder kaarten. Er werd toen besloten heel Nederland in kaart te brengen op een schaal van 1 : 25.000 (1 cm = 250m). Hierbij werd het land verdeeld in 776 bladen van 25 x 40 cm. 

Deze kaarten heten officieel ‘Chromo-topografische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden’, maar staan bekend als de Bonnebladen of Bonnekaarten. Ze danken hun naam aan de gebruikte projectiemethode (zie hierna).

De Bonnebladen werden gemaakt ongeveer tussen 1865 en 1930. Het zijn de eerste in kleur gedrukte kaarten van het voormalig Topografisch Bureau. De Bonnebladen van Zeeland zijn ook gebundeld gepubliceerd in de Historische Atlas Zeeland.

Bonneprojectie

Zowel voor de Bonnebladen als de eerdere TMK werd gebruik gemaakt van de Bonneprojectie, genoemd naar de Franse kartograaf Rigobert Bonne (1727-1795).

Projectie is een methode om de bolling van de aarde in een plat vlak af te beelden. Hierbij is altijd sprake van enige vervorming. Voor kleinere oppervlaktes zoals Nederland is deze vervorming verwaarloosbaar.

Tholen

Bovenstaande Bonnebladen van Tholen en Sint-Philipsland zijn:

  • Nr. 599 Bruinisse (uitgave 1914)
  • Nr. 600 Krammer (uitgave 1911)
  • Nr. 618 Stavenisse (uitgave 1914)
  • Nr. 619 Sint-Annaland (uitgave 1913)
  • Nr. 620 De Koevering (uitgave 1911)
  • Nr. 639 Sint-Maartensdijk (uitgave 1926)
  • Nr. 640 Halsteren (uitgave 1912)

TMK

Toelichting

De Topografische en Militaire Kaart (TMK) werd tussen 1850 en 1864 uitgegeven. De TMK werd gemaakt aan de hand van de kadastrale kaarten uit het begin van de 19e eeuw. Hierbij werd de verdeling in percelen, hoogteverschillen, grondgebruik en bewoning gedetailleerd aangegeven.

De zogenaamde veldminuten (schaal 1 : 25.000) werden vervaardigd in de periode 1836 – 1856. Deze werden vertaald naar de in kleur gemaakte nettekeningen. Op basis daarvan werden de in steen gegraveerde zwart/wit kaarten gedrukt (schaal 1 : 50.000). De TMK bestaat uit 62 kaarten.

Tholen

Bovenstaande TMK’s voor Tholen en Sint-Philipsland zijn:

  • Nr. 43 Willemstad (verkend 1836 / uitgave 1860)
  • Nr. 49 Bergen op Zoom (verkend 1836/ uitgave 1863)

Websites

De individuele kaarten geven steeds maar een gedeelte van het eiland Tholen weer. Op een aantal websites zijn deze kaarten ‘aan elkaar geknoopt’. Hierdoor ontstaat één totaalbeeld, waarbij de losse kaarten naadloos in elkaar overlopen.

Het gaat om de volgende websites: