Hattinga Poortvliet (1744)

De kaarten van W.T. Hattinga zijn een kopie van de kaarten uit 1730 van M. Gaeswijck. Deze had op zijn beurt de kaarten ‘overgetrokken uijt ’s lands kaarte, … , alsmede door nieuwe observatiën van veele fauten gecorrigeert en verbetert’.

Op alle kaarten zijn de hoeknamen vermeld. Op de detailkaarten staan tevens de afzonderlijke kavels getekend met kavelnummer en oppervlakte (in gemet en Bloise roeden).

De kaarten zijn naar het zuidenwesten gericht. De kaarten kunnen worden vergroot door erop te klikken en/of in te zoomen.

Overzichtskaart

Afbeelding 1 van 13

De kaart is verdeeld in 12 detailkaarten