Hattinga Scherpenisse (1749)

De kaarten van Hattinga zijn een kopie van een kaart uit 1698 van C. de Bije. De kaart van De Bije was weer een kopie en uitbreiding van een kaart uit 1634 van Daniel Verburgt.

Op alle kaarten zijn de hoeknamen vermeld. Op de deelkaarten staan tevens getekend de afzonderlijke kavels met kavelnummer en oppervlakte (in gemet en Bloise roeden).

De kaarten zijn naar het zuiden gericht. De kaarten kunnen worden vergroot door erop te klikken en/of in te zoomen.

Overzichtskaart

Afbeelding 1 van 10

De kaart is verdeeld in 9 detailkaarten.