Herverkaveling

Aanleiding

De herverkaveling is een uitvloeisel van De Ramp van 1 februari 1953. Direct erna hebben belanghebbenden aangedrongen op een verbetering van de infrastructuur om zo de economie te stimuleren.

Regelgeving

Op 7 augustus 1953 is de Herverkavelingwet Walcheren al van toepassing verklaard op Schouwen-Duiveland, Tholen, de zak van Zuid-Beveland en Waarde.

Uitvoering

De herverkaveling is uitgevoerd in de periode 1954-1962.

Bron: Heidemij

Het werkgebied is verdeeld in 11 blokken. De blokken zijn verdeeld in complexen, die op hun beurt zijn verdeeld in vakken.

 • A: Scherpenisse zonder Zoutepolder (G)
 • B: Poortvliet
 • C: Tholen, zuid van de Postweg
 • D: Stavenisse
 • E: Tholen, noord van de Postweg m.u.v. Broek en Roolandpolder (F) + Oud-Vossemeer, zuid van de Vrijberghsedijk
 • F: Poortvliet, oost van Bram Groenewegeweg + Tholen, Broek en Roolandpolder
 • G: Poortvliet, noord van de Poortvlietsedijk en Schapenweg
 • H: Sint-Maartensdijk, zuid van de Provincialeweg en west van de Pluimpotpolder
 • K: Sint-Maartensdijk, oost van de Provincialeweg + Slabbekoornpolder + Pluimpotpolder
 • L: Sint-Annaland, west van de Pluimpotpolder en Priestermeet
 • M: Oud-Vossemeer, noord van de Vrijberghsedijk en Broeksedijk

Gevolgen

De herverkaveling heeft het landschap ingrijpend veranderd. De economische vooruitgang is ten koste gegaan van veel cultureel erfgoed. Vooral de oudste polders zijn onherkenbaar veranderd. Deze werden gekenmerkt door kronkelige grindweggetjes en kleine, soms grillig gevormde, kavels. Ook kwamen daar veel hoogteverschillen voor. De lager gelegen kavels waren vaak alleen geschikt als weiland.

De meeste wegen zijn afgegraven en vervangen door rechte wegen. Het land is gedraineerd en sloten zijn opnieuw gegraven. Tevens zijn nieuwe gemalen gebouwd. De percelen zijn aanzienlijk vergroot. Een aantal binnendijken is afgegraven. Daarnaast zijn de polders geëgaliseerd waardoor de hoogteverschillen gedeeltelijk zijn verdwenen. Hierdoor werd meer land geschikt gemaakt voor de landbouw.

Bron: Heidemij

Als onderdeel van de herverkaveling zijn ook veel nieuwe boerderijen gebouwd.

Op de tekeningen van de Heidemij zijn de veranderingen goed te zien. De gebieden die moesten worden afgegraven of juist opgehoogd zijn hierop aangegeven. Onderstaande tekening van de Scherpenissepolder (Blok A) is hiervan een voorbeeld.

Blok-A-complex-1-vakkken-1-7

Onderstaand is een artikel in de Eendrachtbode van 31 december 1964 met een kroniek van de herverkaveling in de periode 1953-1964.

ZEB004000018_0222_R.jp2_-1