Landschap

Het landschap van het eiland Tholen is in de loop der eeuwen ingrijpend veranderd. Er zijn elementen verdwenen of juist ontstaan.

Het voormalige haventje van Scherpenisse

Invloeden

Belangrijke invloeden op het landschap zijn geweest:

 • De vele inpolderingen die hebben geleid tot de huidige vorm van het eiland Tholen.
 • De vele watersnoden die hebben geleid tot oevervallen, overstromingen, het prijsgeven van land en de aanleg van nieuwe dijken.
 • Het meest recent heeft ‘De Ramp’ van 1953 geleid tot grote veranderingen:
  • Het Deltaplan is een direct gevolg hiervan:
   • de afsluiting van de Pluimpot wat het einde betekende van de haventjes van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse,
   • aanleg van de Oosterscheldekering,
   • aanleg van het Schelde- Rijnkanaal samen met de Oesterdam en de Krabbenkreekdam
   • verzwaring van de zeedijken
  • De herverkaveling was eveneens een direct gevolg van ‘De Ramp’. Het landschap van met name de oudere polders is hierdoor ingrijpend veranderd.
 • De herinrichting van polders, zoals de Scherpenissepolder, in het kader van het plan Tureluur. Hierbij werd een groot gedeelte van de polder omgevormd tot natuurgebied.

Aanpak

De bedoeling is om her en der beschikbare informatie over (de veranderingen van) het landschap te verzamelen en toegankelijker te maken.

Kaarten en kaartboeken zijn nuttige hulpmiddelen om die veranderingen in beeld te brengen. Een voorbeeld is het kaartboek van mijn bet-over-grootvader Dingenus Keur uit 1894.

Voor de afgelopen honderd jaar zijn ook foto’s uiteraard een belangrijke bron om de veranderingen zichtbaar te maken.