Hage (z.j)

Dit kaartboek is in opdracht van  J. Hage gemaakt, of wellicht door hem zelf getekend.

Informatie over een jaartal of  landmeter ontbreekt. Wel is 1 kaartje gedateerd op 1954, dus vlak voor de herverkaveling. Daarnaast staan er loongegevens in over de periode 1925-1931.

Bron: Zeeuwsarchief.nl (TH-014)

Previous
Next