Izaäk Hage (1835)

Dit kaartboek is in 1835 in opdracht van Izaäk Hage gemaakt. De hofstede is gelegen aan de Molenweg (nu Provincialeweg) in de prekadastrale hoek Den Grooten Rampaart.

Het kaartboek is getekend door landmeter J. Oudesluijs. De hofstede is fraai ‘in opstand’ getekend.

Bron: Zeeuwsarchief.nl (TH-008)

Previous
Next