Goorden

Dit kaartboek is in bezit van Jan Goorden, de huidige bewoner van boerderij ‘De Laatste Stuiver’ in de Oud-Vossemeerse polder. Het is niet duidelijk welke eigenaar of pachter opdrachtgever is geweest. Gezien een aantal aantekeningen uit 1832 dateert het kaartboek in elk geval van daarvoor.

Het boek Oude Boerderijen in Zeeland deel 2 van W.E.P. van IJsseldijk bevat veel informatie over de eigenaren en pachters. Als we ons beperken tot de pachters, dan komen hooguit drie daaarvan in aanmerking: Izak Hage van 1773 tot 1809, Jacob Geluk van 1809 tot 1823, en Willem Noach Friederichs van 1823 tot 1864 .

Het is ook niet duidelijk welke landmeter het kaartboek heeft getekend. Wel bevat het 1 kaartje van landmeter Zeger van de Velde.

Het kaartboek bevat 2 kaartjes van de hofstede ‘in opstand’, zowel van de oorspronkelijke landmeter als van Van de Velde.

Previous
Next